Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku

 

Użytkowana nieruchomość przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku 

jest własnością Gminy Miasta Ełk. 

 

W oparciu o art. 43 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, zabudowana nieruchomość została przekazana w trwały zarząd na rzecz Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku z siedzibą przy ul. Parkowej 12, jako samorządowej jednostki organizacyjnej. 

 

Szukaj w tym dziale: